Wybór języka

The elevator to success is out of order. You`ll have to use the stairs... one step at a time.
- Joe Girard
następne


Przywództwo w dzisiejszych czasach wymaga wszechstronnych i różnorodnych umiejętności. Wyzwania, z jakimi dzisiaj przychodzi zmierzyć się menedżerom, wymagają od nich nieustannego rozwoju ich talentów i umiejętności. Złożone otoczenie biznesowe, zmiany i szybki wzrost konkurencji powoduje wzrost oczekiwań w stosunku do liderów. Towarzyszą temu oczekiwania ze strony menedżerów, że sposoby rozwoju ich talentów zapewnią im kontynuację osiągania dobrych wyników. Będą skuteczne.

Odpowiedzią na te potrzeby jest coaching indywidualny. Wielu menedżerów korzysta z coachingu, kiedy stoi przed kolejnym wyzwaniem i poszukuje sposobu osiągnięcia lepszych wyników.

Coaching stosowany jest przez wiele organizacji jako system pracy przełożonego z pracownikami. Najczęściej organizacje wprowadzają coaching, który jest skupiony na znalezieniu dora¼nych rozwiązań. Coaching indywidualny to ustrukturyzowany i długotrwały proces, wymaga większego zaangażowania, czasu i wyciszenia, to współpraca menedżera z coachem przypominającą relację sportowca z osobistym trenerem.

Doświadczenia osób, które zdecydowały się na coaching indywidualny są pozytywne. Proces coachingu odbywa się w oparciu o zindywidualizowany plan działania, który konstruują wspólnie coach i klient, a następnie ściśle trzymają się tych ustaleń. Coaching indywidualny daje możliwość pracy nad konkretnymi zagadnieniami w tempie właściwym dla danej osoby i z wykorzystaniem najbardziej adekwatnych metod Większość menedżerów przyznaje, że lepsze wyniki osiąga się poprzez lepsze przywództwo, a coaching to umożliwia.

Coaching indywidualny inspiruje, daje większą energię, motywację do realizacji nowych wyzwań.

Coaching pozwala zdobywać nowe szczyty własnych możliwości.